Crida a imprimir en 3d material de protecció pels sanitaris

L'Associació pel Desenvolupament Local i Alternatiu (ADeLA), des del projecte Increible sostenible va fer una crida el 18 de març a tothom amb impressora 3D a la província de Tarragona  per imprimir les viseres de protecció als sanitaris que estaven promovent el moviment coronavirusmakers.

Ass. ADeLA és una associació de Valls que té vint anys d'experiència en voluntariat ambiental i social, camps de treball per la pau, dinàmiques de grup i tutoratje de voluntariat. ADeLA / Increible Sostenible, assumeix la feina inicial de crear les estructures organitzatives i de coordinació, donant suport i acompanyament per crear un col·lectiu maker local que sigui autogestionat per les pròpies persones del col·lectiu. Aquesta crida comença inicialment amb l’etiqueta #3DActivistesTGN per a donar visibilitat local, i en el seu procés de consolidació com a col·lectiu pren el nom de 3dActivistes. 

  Una setmana després de la crida, el col·lectiu està consolidat i és autònom, amb 5 equips de treball d’entre 3 i 5 persones i un grup coordinador dels equips on hi son les persones més implicades o amb més experiència de cada grup. 

 L'acompanyament i tutoratje s'acaba deu dies després quan el grup ja disposa d'una estructura i dinàmica assamblearia, tant en el seu funcionament com en la presa de decisions, que es fan des del grup coordinador cercant el consens amb tots els membres del col.lectiu.

   3DActivistes participa i es coordina amb el moviment coronavirus makers de Catalunya imprimint viseres i cooperant-hi, a la vegada que ha engegat tres projectes propis més que estan en fase de RiD.